Regulamin sklepu

z dnia

 

Regulamin

1.Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.tomarlublin.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Lewandowski M, Lewandowska E, Lewandowski T przy ul. Hutnicza 3 20- 218 Lublin, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073765, NIP 9462333692 i REGON 432316272

Dalej jako "Sprzedający".

 

Ceny widoczne na stronie internetowej sklepu www.tomarlublin.pl są cenami brutto zawierającymi podatek VAT (23%) i mają wliczoną opłatę KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami) w złotych polskich a także stanowią informację handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ceny sprzętu widocznego na stronie Sprzedającego obowiązują do momentu wyczerpania asortymentu.

 

Towar sprzedawany na stronie www.tomarlublin.pl jest fabrycznie nowy z gwarancja producenta.

W sytuacji braku towaru zamówionego Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-meailową)) a w przypadku widniejącej już zapłaty dokonanej przez Kupującego, pieniądze bezzwłocznie (według standardowych dni i godzin prac banków) zostaną zwrócone.

 

Umowa sprzedaży powstaję w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 

Przesyłki dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Płatność

 

Www.tomarlublin.pl proponuje poniższe formy płatności:

a) płatnosść za pobraniem ( Kupujący dokonuję zapłaty proacownikowi firmy kurierskiej, sumę zakupionego towaru wraz z opłatą za transport i pobranie).

b) płatność gotówką w punkcie odbioru osobistego w czasie odbioru towaru. (ul. Hutnicza 3, 20- 218 Lublin)

c) płatność przelewem na konto- przedpłata ( Kupujący dokonuję płatności na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe. Dokonanie płatności uważa się w momencie wpływu środków na konto!)

Kupująacy dokonuję płatności końcowej za sprzęt wraz z kosztami transportu i innymi usługami tj. wnoszenie.

 

3. Zmówienie

 

Zamówienia w sklepie internetowym www.tomarlublin.pl może dokonać każda osoba pełnoletnia.

Zgodnie z obowiązującym prawem Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.

Kupujący, który skorzysta z tego prawa zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedającego, poprzez złożenie oświadczenia, droga elektroniczną sklep@tomarlublin.pl lub listownie na adres PHU TOMAR SP. J ul. Hutnicza 3, 20- 218 Lublin. 

Pierwszym krokiem w celu złożenia zamówienia jest podanie danych adresowych takich jak: imię i nazwisko adres zamieszkania (dostawy) i telefon adres email.

Kolejnym krokiem jest wybór przez Kupującego sposobu płatności a następnie wybór sposobu dostawy i innych usług.

Sprzedający po otrzymaniu wiadomości elektronicznej o zamówieniu Kupującego niezwłocznie przejdzie do realizacji transakcji a o jej statusie będzie informował Kupującego telefonicznie bądź emailowoe-mail.

 

4. Dostawa i Transport

 

a) koszt dostawy jest obliczany kolejno podczas zamówienia

b) przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firmy kurierskiej .........

c) w momencie nieobecności Kupującego podczas dostawy kurier zobowiaązany jest pozostawić awizo z informacją kiedy i gdzie odebrać przesyłkę.

d) Kupujący obowiązany jest dokładnie sprawdzić zawartość i stan przesyłki w obecności kuriera.

e) w momencie stwierdzenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do ilości i stanu (opakowanie, styropiany, karton) przesyłki spisać protokół szkody.

Na protokole powinno znaleźć się: data dostawy, godzina doręczenia, opis szkody lub braku, czytelne podpisy złożone przez Kupującego i kuriera. Następnie protokół niezwłocznie przesłać do sklepu internetowego www.tomarlublin.pl na adres E-mail :sklep@tomarlublin.pl.

 

5. Zwroty i reklamacje

 

Zgodnie z ustawą Kupujący zawierający umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić nie podająac przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

 

Prawo to nie przysługuję Kupującemu, który w ciągu 14 dni używał towaru i zagubił oryginalne opakowanie, folię, styropiany i instrukcje obsługi wraz z kartą gwarancyjną. 

Sprzęt zwracany odsyła Kupujący na koszt własny w ciągu 7 dni od daty założenia Oświadczenia.

Sprzedawca zastrzega, że nie będzie przyjmował przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

Koszty jakie poniósł Kupujący podczas zamawiania towarów zostają zwrócone bez opłaty transportowej w skutek odstąpienia od umowy.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto Kupującego niezwłocznie po uprzednim sprawdzeniu zwróconej przesyłki.

 

Jeżaeli sprzęt działa wadliwie masz prawo skorzystać z gwarancji producenta i skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym serwisem Producenta. Lista serwisów znajduję się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

 

Kupujący może też zgłosić reklamację w naszym sklepie. W momencie potrzeby odesłania towaru do naszego sklepu koszt transportu ponosi Kupujący. Reklamacje wadliwych lub niezgodnych z umową produktów, a także reklamacje z tytułu nieprawidłowego wykonania usług dodatkowych bądź inne uwagi, które dotyczą działania naszego sklepu.